ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
E-mail Address ของผู้มาติดต่อ

dot
bulletหลักสูตรผู้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์
bulletกระเทียม คุณสมบัติทางยา
bulletสูตรการดองกระเทียมกับน้ำมะนาว
dot
ขายที่ดินเปล่า ขายบ้านมือสอง Land and home for sell
dot
bulletที่ดิน ราคาถูก น้ำไม่ท่วม
bulletอัลบั้มภาพเส้นทางเข้าที่ดินที่จะขาย
bulletขายหนังสือใหม่ และ หนังสือมือสอง
bulletมะนาวไร้เมล็ด มะนาวตาฺฮิตา พิษณุโลก
dot
สับปะรดแกะตา สับปะรดฉีกตา หน่อสับปะรดแกะตา พิษณุโลก หน่อสับปะรดฉีกตา พิษณุโลก
dot
bulletสับปะรดฉีกตา_สับปะรดแกะตา หน่อสับปะรดแกะตา พิษณุโลก
bulletลูกสับปะรดฉีกตา
dot
การปลูกอ้อย_การชำอ้อยสุพรรณบุรี 50
dot
bulletการปลูกอ้อย_การชำอ้อยสุพรรณ 50
bulletการปลูกอ้อย_การชำอ้อยในกระถาง
หลักสูตรผู้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์

หลักสูตร ผู้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์
1. ส่วนประกอบ
2. KEYBOARD
3. เมาส์
4. CPU
5. จอภาพ (Monitor)
6. ROM
7. RAM
8. Diskette
9. Disk drive
10. Hard disk
11. Power Supply
12. Main Board
13 Chip
14. นาฬิกา
15. Port
16. ลำโพง
17. CD ROM Drive
และหัวข้อตามหลักสูตร MS Word
...#;...หลักสูตร MS Word
1. อุปกรณ์
2. ประเภทคำสั่ง
3. ส่วนประกอบที่แสดงหน้าจอ
4. การสร้างตู้เก็บเอกสาร ( Folder )
5. การเปิดโปรแกรม Word ใช้งาน
6. การแทรกภาพ
7. การแทรกข้อความศิลป์
8. การใส่กรอบข้อความ
9. วาดภาพลายเส้น
10. การแทรกตาราง
11.  เส้น และการใส่สี
12. การบันทึก,  หรือ SAVE
13. การบันทึกแฟ้มเป็น หรือ SAVE AS
14. พิมพ์งาน
15. การแก้ไขคำผิด
16. การจัดรูปแบบหรือ ตกแต่งเอกสาร
17. การตรวจสอบคำ
18.  แบบหลายคอลัมน์
19. การเปลี่ยนหน่วยวัดไม้บันทัด
20. TOOL BAR
21. การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
22. เชิงอรรถ (คำอธิบาย)
23. การพิมพ์เอกสารออกทาง PRINTER
24. การย่อ – ขยายเอกสาร
25. การปิดเอกสาร เลิกทำงาน
26. การเปิดเอกสาร ทำงาน
27. จดหมายเวียน
28. พิมพ์ซองจดหมาย
29. ป้ายสติกเกอร์ติดซองจดหมาย